Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí grantu 5/2022 30.3.2022 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2022/0243 Trenčiansky samosprávny kraj 26126624  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 4/2022 29.3.2022 Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/007 ISA projekta, s.r.o. 46894641  300,00 EUR 
Detail Zmluva o prevode výpočtovej techniky 3/2022 28.3.2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736659   
Detail Zmluva o dielo 1/2022 14.2.2022 Zmluva o dielo č. S/ 001 / 2022 HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. 34117873   
Detail Faktúra . k 31.12.2021 19.1.2022 Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2021 Faktúry    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve Dodatok k zmluve č 32/2021 4.1.2022 Dodatok k zmluve č. 32/2021 Bačová, Jašová    
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 31/2021 18.12.2021 Zmluva č. E1998 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len... Environmentálny fond 30796491  202 083,00 EUR 
Detail Zmluva - 33/2021 18.12.2021 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... ASEKOL SK, s.r.o. 45602689   
Detail Zmluva Kúpna 30/2021 30.11.2021 Kúpna zmluva Branislav Dlhý, Mária Dlhá    
Detail Zmluva - 28/2021 26.11.2021 Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých,... 3W Slovakia, s.r.o. 36746045   
Detail Zmluva Kúpna 27/2021 16.11.2021 Kúpna zmluva Ivana Petrovičová    
Detail Zmluva Darovacia 25/2021 3.11.2021 Darovacia zmluva Anna Slobodová    
Detail Zmluva - 26/2021 3.11.2021 Zmluva o terminovanom úvere č. 28/006/21 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 32/2021 2.11.2021 Kúpna zmluva Bačová, Jašová    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 24/2021 28.10.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s. organizačná zložka 44882033   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 22/2021 27.10.2021 Dodatok k zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu Obec Hrašné 00311634   
Detail Zmluva o spolupráci 23/2021 27.10.2021 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva - 29/2021 20.10.2021 Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/039 na vypracovanie žiadosti o dotáciu ISA projekta, s.r.o. 46894641  400,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 21/2021 18.10.2021 Zmluva o dielo č. 29/2021 Gaidoš realizácia striech s.r.o. 52461475   
Detail Zmluva Kúpna 20/2021 13.10.2021 Kúpna zmluva 20/2021 Ing. Milan Slávik   189,00 EUR 
Nastavenia cookies