Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 336 8.9.2023 zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 336
Zmluva o združenej dodávke elektriny č....
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 337 8.9.2023 zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 8/23, 3370/23
Zmluva o združenej dodávke elektriny č....
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  307,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 338 8.9.2023 zál.platba Elektrika Dom Smútku 8/23, 338/23
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 13/2020...
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 339 8.9.2023 zál.platba Elektrika MĽK 8/23, 339/23
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 8/2020 zo dňa...
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 340 8.9.2023 zál.platba Elektrika VO 8/23, 340/23
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 10/2020 zo dňa...
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1 397,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 341 8.9.2023 zál.platba Elektrika Fitnes 8/23, 341/23
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 6/2020 zo...
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 342 8.9.2023 zál.platba Elektrika TJ 8/23, 342/23
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9/2020 zo dňa...
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 343 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.A 8/23, 343/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 344 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.B 8/23, 344/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 345 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 8/23, 345/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 346 8.9.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 8/23, 346/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Detail Faktúra . k 31.8.2023 6.9.2023 Kniha dodávateľských faktúr k 31.8.2023 Faktúry    
Detail Objednávka vyšlá 20231 6.9.2023 Objednávka ihriskových prvkov pre materskú školu L-DEN slovakia 44646488  3 599,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 14/2023 21.7.2023 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vaďovce Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kostolné 35628901   
Detail Zmluva - 13/2023 18.7.2023 Zmluva o pripojení odborného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. Zapadoslovenská distribučná, a.s. 36361518   
Detail Zmluva o spolupráci 12/2023 26.6.2023 Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice 34129316   
Detail Zmluva Kúpna 8/2023 8.6.2023 Kúpna zmluva Ján Žoltický,Edita Žoltická    
Detail Zmluva - 9/2023 8.6.2023 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2023/0328 Trenčiansky samosprávny kraj 36122624   
Detail Zmluva - 10/2023 8.6.2023 Zmluva o používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20199401 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424   
Detail Zmluva - 11/2023 8.6.2023 Nájomná zmluva Marián Molnár    
Nastavenia cookies