ZŠ a MŠ Vaďovce

 Názov zariadenia:   Materská škôlka Vaďovce

Adresa zariadenia: Vaďovce 93

                               916 13 Kostolné

Riaditeľ školy:         Lívia Čerešňová                                                         

Kontakt:                  tel.: 032 77 902 34

                               e-mail: riaditelka.msvadovce@gmail.com

                            webová stránka: sk-sk.facebook.com/ZSaMsVadovce/ 

K stiahnutiu