Bohoslužby

 Bohoslužby december – 2018  Kostolné

..............................................................................................................

01.12.  Stretnutie žien v Kostolnom        - 13.00h

02.12.  1.nedeľa Adventná+Spoveď a VP  -10.45h  

06.12.  1. adventná večiereň                       -16.00h

09.12.  2.nedeľa Adventná                           -10.45h

13.12.  2. adventná večiereň                       -16.00h      

15.12.  VIANOČNÝ ISKEJP – KOSTOLNÉ    -16.00h

16.12.  3.nedeľa Adventná+Spoveď a VP  -10.45h

16.12.  NEŠPOR  HRAŠNÉ                            -13.00h

20.12.  3. adventná večiereň                       -16.00h

22.12.  PREDVIANOČNÁ BRIGÁDA V KOSTOLE

23.12.  4. nedeľa Adventná                         -10.45h

24.12.  Štedrý večer-Dohviezdny večer   -17.00h

25.12.  1.slávnosť Vianočná                       -10.45h

26.12.  2.slávnosť Vianočná+Spoveď a VP-10.45

30.12.  Nedeľa po Vianociach                     -10.45h

31.12.  Silvester-Záver občianskeho roka-17.00h

=======================================

1.1.         Nový rok Pána 2019 + Spoveď a VP -10.45h

6.1.   Zjavenie Krista Pána Mudrcom        -10.45h

 

T.č. 032/7790253;   0915/101708 kostolne@ecav.sk

www.evanjelikkostolne.estranky.sk

K stiahnutiu

 BOHOSLUŽBY JANUÁR 2019 KOSTOLNÉ

...........................................................

 

01.01. Nový rok Pána 2019+ Spoveď a VP-10.45h

            

06.01. Zjavenie Krista Pána mudrcom       -10.45h

  

13.01. 1.nedeľa po Zjavení- nedeľa misie -10.45h

      

14.01. KŇAZSKÁ PORADA KOSTOLNÉ      -08.30h

 

20.01. 2.nedeľa po Zjavení                          -10.45h

20.01. NEŠPOR  HRAŠNÉ                             -13.00h

 

27.01. 3. nedeľa po Zjavení                         -10.45h

=======================================

T.č. 032/7790253 ;  0915/101708

 

kostolne@ecav.sk

www.evanjelikkostolne.estranky.sk

 

Nestránkové dni:      PONDELOK                    

                                     SOBOTA             

K stiahnutiu