Bohoslužby

BOHOSLUŽBY  M A R E C  2019    KOSTOLNÉ

...........................................................

02.3.Inštalácia predsedníctva ECAV Zvolen-11h

 

03.03. Predpôstna nedeľa                           -10.45h

10.03. 1.nedeľa pôstna + Spoveď a VP      -10.45h           

11.03. Kňazská porada SPK-MYS Košariská- 8.30h

14.03. 1. pôstna večiereň                            -16.00h

17.03. 2.nedeľa pôstna                                 -10.45h

17.03. NEŠPOR  HRAŠNÉ                             -13.00h

21.03. 2. pôstna večiereň                            -16.00h

 

23.03. Seniorálny konvent Priepasné      -09.00h

 

24.03. 3.nedeľa pôstna + Spoveď a VP      -10.45h

28.03. 3. pôstna večiereň                            -16.00h

31.03. 4. nedeľa pôstna                                -10.45h

=======================================

T.č. 032/7790253 ;    0915/101708

kostolne@ecav.sk

www.evanjelikkostolne.estranky.sk

 

Nestránkové dni:      PONDELOK                    

                                     SOBOTA