Zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

 

Titul Meno Priezvisko polit.strana/nezávislý emailová adresa
  Jaroslav Bača SME RODINA-Boris Kolár jardo35@gmail.com
Ing.  Peter Dinga nezávislý kandidát petodinga@gmail.com
  Dagmar  Ďurišová SMER-sociálna demokracia  
  Katarína Gajdošová Kresťanskodemokratické hnutie  
Mgr. Daniela Kontinová nezávislý kandidát kontinova@centrum.sk
  Janka Masárová SMER-sociálna demokracia janka2211.masarova@gmail.com
  Miroslav Stančík SMER-sociálna demokracia  

Hlavný kontrolór obce Vaďovce

p. Ing. Mgr. Renáta Saková