Aktuality

Finančné zdravie obce Vaďovce
17.1.2019

Finančné zdravie obce Vaďovce

Podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, ktorý spracúva údaje preberané od Ministerstva financií SR, je FINANČNÉ ZDRAVIE OBCE VAĎOVCE VÝBORNÉ. (získala 5,6 bodov z možných 6)


Rozprávková párty
15.1.2019

Rozprávková párty

ZRPŠ pri MŠ a ZRPŠ pri ZŠ Vaďovce Vás pozývajú na Rozprávkovú párty, ktorá sa bude konať 23.2.2019 v KD Vaďovce


Voľby prezidenta Slovenskej republiky
11.1.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.


 Betlehemské svetlo
20.12.2018

Betlehemské svetlo

Počas tohto víkendu čaká Betlehemské svetlo už tradičná cesta vlakmi po celom Slovensku. Slovenskí skauti ho postupne doručia na jednotlivé vlakové stanice, kam si poň môže prísť každý, kto má záujem. U nás si môžu občania Vaďoviec betlehemské svetlo odpáliť v sobotu dňa 22.12.2018 na vlakovej stanici vo Vaďovciach v čase o 11.45 hod.


TROJKRÁĽOVÁ TOPENIČKA
20.12.2018

TROJKRÁĽOVÁ TOPENIČKA

6. januára (nedeľa) o 15:00 na OcÚ Vaďovce


KOPANIČIARSKY REGIÓN - MAS
14.12.2018

KOPANIČIARSKY REGIÓN - MAS

Vaďovce členom Občianskeho združenia "Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina".


Ako správne kúriť?
13.12.2018

Ako správne kúriť?

Pozrite si vo videu, ako správne naložiť a zapáliť do krbu alebo pece.


Príde k nám Mikuláš
19.11.2018

Príde k nám Mikuláš

Mikuláš príde 5. decembra o 16:00 hod. do KD Vaďovce.


Lampiónový sprievod
15.11.2018

Lampiónový sprievod

Srdečne Vás pozývame na LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD, ktorý sa bude konať 22.11.2018 o 17:00 hod.


Úradná tabuľa

17.1.2019

VÝZVA na zaplatenie nedoplatku za DzN, psa a odpadu

Vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31.1.2019, a to buď zaplatením do pokladne OcÚ Vaďovce alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

11.1.2019

TVK bude 14. 1. 2019 realizovať odpočet stavu vodomerov.

Trenčianske vodárne oznamujú, že 14. 1. 2019 (pondelok) budú realizovať v obci odpočet stavu vodomerov. Z toho dôvodu žiadajú občanov, aby si odhrnuli sneh z poklopov vodovodných šácht. Taktiež žiadajú občanov, ktorí v čase odpočtu nebudú doma, aby nechali pre pracovníkov lístok so stavom vodomerov.

9.1.2019

ZRUŠENÝ VÝVOZ PLASTOV zo dňa 10.01.2019

Vážení občania, vývoz plastov, ktorý sa mal uskutočniť dňa 10.01.2019 sa NEBUDE konať z dôvodu snehovej kalamity. Náhradný termín vývozu plastov bude včas oznámený, či už v obecnom rozhlase alebo na internetovej stránke obce Vaďovce.

18.12.2018

Kompostéry pre Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové

Predmet podpory a dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Vaďovské novinky

Vaďovské novinky 2/2018

Kalendár podujatí

23.2.2019 - 24.2.2019

Rozprávková párty

pecat