Finančná správa spustila projekt eKasa
14.5.2019

Finančná správa spustila projekt eKasa

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.
Dedinský majáles
2.5.2019

Dedinský majáles

Pozývame Vás na Dedinský majáles, ktorý sa bude konať 18.5.2019 na futbalovom ihrisku vo Vaďovciach.Voľby do Európskeho parlamentu
9.4.2019

Voľby do Európskeho parlamentu

Na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je prístupná e-mailová adresa vadovce@stonline.skPozvánka na Besedu s názvom "Ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov."
8.4.2019

Pozvánka na Besedu s názvom "Ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov."

Beseda sa bude konať 11.04.2019 o 10:00 hod. v miestnosti Kultúrneho domu Vaďovce
VSTUP ZDARMA


Dostupnosť elektronických služieb samosprávy
22.3.2019

Dostupnosť elektronických služieb samosprávy

Prostredníctvom internetovej stránky www.dcom.sk si môžte vybaviť agendu a komunikáciu s úradom cez internet.

Vaďovské novinky 1/2020


 Vaďovské novinky 1/2020
Vaďovské novinky 1/2020
Vaďovské novinky 2019/2
Vaďovské novinky 2019/2
Vaďovské novinky 2019/1
Vaďovské novinky 2019/1
Vaďovské novinky 2/2018
Vaďovské novinky 2/2018
Vaďovské novinky 1/2018
Vaďovské novinky 1/2018
Vaďovské novinky 2/2017
Vaďovské novinky 2/2017
Vaďovské novinky 1/2017
Vaďovské novinky 1/2017
Vaďovské noviny 02/2016
Vaďovské noviny 02/2016
Vaďovské noviny 01/2016
Vaďovské noviny 01/2016
Vaďovské noviny 02/2015
Vaďovské noviny 02/2015
Vaďovské noviny 01/2015
Vaďovské noviny 01/2015
Vaďovské noviny 02/2014
Vaďovské noviny 02/2014
Vaďovské noviny 01/2014
Vaďovské noviny 01/2014
Vaďovské noviny 02/2013_
Vaďovské noviny 02/2013_
Vaďovské noviny 01/2013
Vaďovské noviny 01/2013
Vaďovské noviny 02/2012
Vaďovské noviny 02/2012
Vaďovské noviny 01/2012
Vaďovské noviny 01/2012
Vaďovské noviny 02/2011
Vaďovské noviny 02/2011
Vaďovské noviny 02/2010
Vaďovské noviny 02/2010
Vaďovské noviny 02/2009
Vaďovské noviny 02/2009
Vaďovské noviny 01/2009
Vaďovské noviny 01/2009
Vaďovské noviny 04/2008
Vaďovské noviny 04/2008
Vaďovské noviny 03/2008
Vaďovské noviny 03/2008
Vaďovské noviny 02/2008
Vaďovské noviny 02/2008
Vaďovské noviny 01/2008
Vaďovské noviny 01/2008

Úradná tabuľa

30.9.2020

OTVORENÝ ZBERNÝ DVOR 3.10.2020

Oznamujeme občanom, že v sobotu 3.10.2020 bude otvorený Zberný dvor od 10:00 do 12:00 hod. Prosíme o dodržiavanie aktuálnych nariadení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19.
Podľa prevádzkového poriadku Zberného dvora je občan povinný sa preukázať občianskym preukazom a dokladom o zaplatení ročného poplatku za odpad.

3.9.2020

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Obec Vaďovce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad , týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a VZN Obce Vaďovce č. 2/2018, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr, a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Vaďovce, alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám.
V najbližších dňoch všetkým neplatičom bude obec zasielať písomné výzvy, v ktorých daňovníkov upovedomí o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov.

28.8.2020

OZNAM ZŠ VAĎOVCE

Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka sa bude konať dňa 2. septembra 2020 (v stredu), v čase od 9.00 do 10.00 hod. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa bude slávnostný akt konať pred budovou školy. Žiaci ZŠ a ich zákonní zástupcovia nebudú v tento deň vstupovať do budovy školy.
Po skončení slávnostného ceremoniálu budú žiakom i rodičom poskytnuté informácie o organizácii a priebehu školského roka 2020/2021.
Prosíme, buďte po celý čas zodpovední a ohľaduplní. Dodržujte odstupy, chráňte seba i ostatných. Tešíme sa na Vás! Spolu to zvládneme.

28.8.2020

OZNAM MŠ VAĎOVCE

Vážení rodičia, riaditeľka MŠ oznamuje, že prevádzka MŠ v šk.r. 2020/2021 začína 2.9.2020 t.j. streda. MŠ bude otvorená od 6:15 do 16:00 hod. Na všetky deti sa tešia učiteľky Lívia a Slávka.

Kalendár

Triedite doma odpad?

Triedite doma odpad?

Celkom hlasov : 8

pecat