DESATORO bezpečného seniora
4.2.2019

DESATORO bezpečného seniora

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bojuje proti kriminalite. Pripomeňte sebe aj svojim blízkym, ako je dôležité dbať na bezpečie a dávať si pozor na podvodníkov.


Voľby prezidenta Slovenskej republiky
1.2.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je prístupná e-mailová adresa vadovce@stonline.sk


Finančné zdravie obce Vaďovce
17.1.2019

Finančné zdravie obce Vaďovce

Podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, ktorý spracúva údaje preberané od Ministerstva financií SR, je FINANČNÉ ZDRAVIE OBCE VAĎOVCE VÝBORNÉ. (získala 5,6 bodov z možných 6)


Rozprávková párty
15.1.2019

Rozprávková párty

ZRPŠ pri MŠ a ZRPŠ pri ZŠ Vaďovce Vás pozývajú na Rozprávkovú párty, ktorá sa bude konať 23.2.2019 v KD Vaďovce


Voľby prezidenta Slovenskej republiky
11.1.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.


 Betlehemské svetlo
20.12.2018

Betlehemské svetlo

Počas tohto víkendu čaká Betlehemské svetlo už tradičná cesta vlakmi po celom Slovensku. Slovenskí skauti ho postupne doručia na jednotlivé vlakové stanice, kam si poň môže prísť každý, kto má záujem. U nás si môžu občania Vaďoviec betlehemské svetlo odpáliť v sobotu dňa 22.12.2018 na vlakovej stanici vo Vaďovciach v čase o 11.45 hod.


TROJKRÁĽOVÁ TOPENIČKA
20.12.2018

TROJKRÁĽOVÁ TOPENIČKA

6. januára (nedeľa) o 15:00 na OcÚ Vaďovce


KOPANIČIARSKY REGIÓN - MAS
14.12.2018

KOPANIČIARSKY REGIÓN - MAS

Vaďovce členom Občianskeho združenia "Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina".


Ako správne kúriť?
13.12.2018

Ako správne kúriť?

Pozrite si vo videu, ako správne naložiť a zapáliť do krbu alebo pece.


Príde k nám Mikuláš
19.11.2018

Príde k nám Mikuláš

Mikuláš príde 5. decembra o 16:00 hod. do KD Vaďovce.

Vaďovské novinky 2019/2


Vaďovské novinky 2019/2
Vaďovské novinky 2019/2
Vaďovské novinky 2019/1
Vaďovské novinky 2019/1
Vaďovské novinky 2/2018
Vaďovské novinky 2/2018
Vaďovské novinky 1/2018
Vaďovské novinky 1/2018
Vaďovské novinky 2/2017
Vaďovské novinky 2/2017
Vaďovské novinky 1/2017
Vaďovské novinky 1/2017
Vaďovské noviny 02/2016
Vaďovské noviny 02/2016
Vaďovské noviny 01/2016
Vaďovské noviny 01/2016
Vaďovské noviny 02/2015
Vaďovské noviny 02/2015
Vaďovské noviny 01/2015
Vaďovské noviny 01/2015
Vaďovské noviny 02/2014
Vaďovské noviny 02/2014
Vaďovské noviny 01/2014
Vaďovské noviny 01/2014
Vaďovské noviny 02/2013_
Vaďovské noviny 02/2013_
Vaďovské noviny 01/2013
Vaďovské noviny 01/2013
Vaďovské noviny 02/2012
Vaďovské noviny 02/2012
Vaďovské noviny 01/2012
Vaďovské noviny 01/2012
Vaďovské noviny 02/2011
Vaďovské noviny 02/2011
Vaďovské noviny 02/2010
Vaďovské noviny 02/2010
Vaďovské noviny 02/2009
Vaďovské noviny 02/2009
Vaďovské noviny 01/2009
Vaďovské noviny 01/2009
Vaďovské noviny 04/2008
Vaďovské noviny 04/2008
Vaďovské noviny 03/2008
Vaďovské noviny 03/2008
Vaďovské noviny 02/2008
Vaďovské noviny 02/2008
Vaďovské noviny 01/2008
Vaďovské noviny 01/2008

Úradná tabuľa

11.3.2020

Dôležitý oznam ZŠ a MŠ Vaďovce

Na základe odporúčania krízového štábu zo Starej Turej a rozhodnutia starostky obce Vaďovce zo dňa 11.3.2020 sa prerušuje vyučovací proces v našej základnej a materskej škole v dňoch 12.3.-13.3.2020.
Žiadame zákonných zástupcov:
- aby sledovali facebookovú stránku školy, kde budú zverejňované ďalšie informácie,
- zabezpečili, aby sa Vaše deti zdržiavali v domácom prostredí,
- zabezpečili, aby školáci tento čas využili na samoštúdium a vypracovávanie zadaných úloh od vyučujúcich,
- po obnovení prevádzky školy neposielali do školy deti s príznakmi akýchkoľvek ochorení.
Za porozumenie ďakujeme.

10.3.2020

OZNAM Rímskokatolíckej cirkvi

Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza a Farnosť Hrachovište oznamujú, že z dôvodu šírenia vírusu Covid-19, sa rušia všetky verejné bohoslužby. Toto ustanovenie platí do 23. marca 2020, na území celej Slovenskej republiky. Farár farnosti Hrachovište oznamuje, že sa ruší aj veľkonočné spovedanie, ako bolo zvykom na 4. pôstnu nedeľu. Sväté omše bude kňaz sláviť denne, v nedele za celú farnosť, ale bez účasti veriacich. V čase trvania tohto nariadenia veriacich nezaväzuje účasť na omši vo svedomí. V prípade potreby sa osobne obráťte na farský úrad v Hrachovišti. Kaplnka Kristovho tela a krvi zostáva otvorená pre súkromné modlitby. Farár farnosti prosí všetkých o modlitby za Božiu pomoc a ochranu pred epidémiou.

10.3.2020

Úrad verejného zdravotníctva - VYHLÁŠKY

Úrad verejného zdravotníctva zverejňuje verejné vyhlášky, ktorými oznamuje rozhodnutie izolácie v domácom prostredí a rozhodnutie zákazu hromadných podujatí. (vyhlášky v článku)

10.3.2020

Oznam pre klientov UPSVaR

Vážení klienti,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom prijíma opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu coronavírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere, a preto od dnešného dňa, t.j. od 10.03.2020 až do odvolania oznamuje klientom úradu, že všetky termíny na úrade práce sa rušia. O ďalšom termíne na úrade budú klientov informovať príslušní zamestnanci úradu.
Všetky žiadosti klienti môžu zasielať buď poštou na adresu UPSVR Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo mailom nm@upsvr.gov.sk.
Pre občanov, ktorí si budú chcieť podať osobne žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa bude za osobné podanie žiadosti považovať aj podanie prostredníctvom e-mailu. Občania, ktorí si podajú žiadosť v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa skončenia zamestnania resp. práceneschopnosti, starostlivosti o blízku osobu, starostlivosti o dieťa budú zaradení dňom nasledujúcim po skončení. Ostatní občania budú zaradení dňom podania žiadosti.
V prípade potreby kontaktujte písomne, mailom alebo telefonicky príslušného zamestnanca úradu.
Všetky kontakty sú uverejnené na stránke upsvr.gov.sk . Ďakujeme za pochopenie.

10.3.2020

OZNAM

Vážení občania, z dôvodu zníženia rizika infekcie koronavírusom, žiadame občanov, aby obmedzili návštevy na Obecnom úrade. Platbu za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad môžete uskutočniť bankovým prevodom. Všetky informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 032/779 02 23 alebo mailom: vadovce@stonline.sk. Za pochopenie ďakujeme.

9.3.2020

VÝKUP PAPIERA

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v obci bude prebiehať výkup papiera za výmenu: toaletný papier, hygienické vreckovky, utierky, servítky, špagát, alobal, jar a iný tovar. Podmienkou odovzdania papiera je, aby bol papier zviazaný do balíka bez kartónov a plastových fólií - nie v krabici, ani v igelite. Vykupovať sa budú noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Presný dátum výkupu papiera Vám oznámime v dostatočnom predstihu.

8.3.2020

ZBER KONÁROV

Vážení občania, oznamujeme Vám, že do konca marca si môžete vyložiť orezané konáre zo stromov.
Prosíme Vás, aby ste konáre sústredili na jedno miesto na väčšie kopy v rámci ulice, čo by prispelo k rýchlejšej manipulácii pri zbere konárov. Ďakujeme.

5.3.2020

Čo si už na úrady nemusíte nosiť?

Čo si už nemusíte nosiť na úrady v zmysle Zákona proti byrokracii c. 177/2018 Z.z.

Kalendár

Triedite doma odpad?

Triedite doma odpad?

Celkom hlasov : 2

pecat