Knižnica

                                                 K n i ž n i c a

                                  otvorená nasledovne :

 

Štvrtok 6.12.2018

 

16,30 – 17,30

Štvrtok

 

13.12.2018

 

16,30 – 17,30

Štvrtok

 

3.01.2019

 

16,30  -  17,30

Štvrtok

 

7.2.2019

 

16,30  -  17,30

Štvrtok

 

14.2.2019

 

16,30  -  17,30

Štvrtok

 

7.3.2019

 

16,30  -  17,30

 

 

 

Zodpovedná:                                                                             Alžbeta Tuková

                                                                                             starostka obce Vaďovce

Edita Klandúchová

Vaďovce 16 ( oproti knižnice )                 Členské: dospelí -  1 € na rok

mobil : 0908 82 94 95                                                deti -  0,70 € na rok

 

K stiahnutiu

 Nové knihy v knižnici

 

V roku 2018 vďaka projektu Kniha – skvelý priateľ v našich rukách, ktorý vypracovala pani starostka, sme mohli zakúpiť do našej miestnej ľudovej knižnice knihy v hodnote 1 050€. Takto nám pribudlo 122 nových kníh. Sú to knihy pre deti, mládež i dospelých: zaujímavé, poučné, detektívky, romány pre ženy, rôzne bestsellery. Projekt bol podporený dotáciou z Fondu na podporu umenia, ktorému menom čitateľov srdečne ďakujeme. Radi Vás privítame, príďte si pozrieť a požičať si z viac ako 9 000 kníh.

Mgr. Edita Klandúchová, knihovíčka