Kontakt

Obecný úrad Vaďovce
Vaďovce 1
916 13 Kostolné

IČO:   00 312 126
DIČ:   202108 0083

Tel.číslo/FAX:   032 / 779 0223
e-mail: vadovce@stonline.sk

číslo účtu: IBAN SK29 5600 0000 0058 0373 8001 BIC kód banky KOMASK2X

·         Alžbeta Tuková – starostka obce

-          Mobil: +421 915 709 991

-          Tel.číslo/FAX:   032 / 779 0223

-          e-mail: vadovce@stonline.sk

 

·         Ing. Alena Hrušová – účtovníctvo

-          Tel.číslo/FAX:   032 / 779 0223

-          e-mail: vadovce@stonline.sk

 

·         Lenka Hučková – dane a poplatky, evidencia obyvateľov, mzdy, overovanie podpisov a listín

-          Tel.číslo/FAX:   032 / 779 0223

-          e-mail: lenkahuckova.huckova006@gmail.com

 

·         Slavomíra Majtásová – samostatný odborný referent - stavebný úrad

 

·         Ľubomíra Naďová – hlavná kontrolórka obce

              -  e-mail: vadovce.hlavnykontrolor@gmail.com 

·         Ing. Nina Masárová – správa webovej stránky, overovanie podpisov a listín, odpadové hospodárstvo

-          Tel.číslo/FAX:   032 / 779 0223

-          e-mail: nina.massarova@gmail.com