Kontakt

Obecný úrad Vaďovce
Vaďovce 1
916 13 Kostolné

IČO:   00 312 126
DIČ:   202108 0083

Tel.číslo/FAX:   032 / 779 0223
e-mail: vadovce@stonline.sk