Kontakt

Obecný úrad Vaďovce
Vaďovce 1
916 13 Kostolné

IČO:   00 312 126
DIČ:   202108 0083

Tel.číslo/FAX:   032 / 779 0223
e-mail: obecvadovce@gmail.com

číslo účtu: IBAN SK29 5600 0000 0058 0373 8001 BIC kód banky KOMASK2X

·         Alžbeta Tuková – starostka obce

  •          Mobil: +421 915 709 991
  •          Tel.číslo:   032 / 779 0223
  •          e-mail: obecvadovce@gmail.com

·         Ing. Alena Hrušová – účtovníctvo

·         Lenka Hučková – dane a poplatky, evidencia obyvateľov, mzdy, overovanie podpisov a listín

·         Ing. Jana Mináriková - stavebný úrad

·          Ing. Mgr. Renáta Saková – hlavná kontrolórka obce

·         Ing. Nina Masárová – správa webovej stránky, overovanie podpisov a listín, odpadové hospodárstvo

Publikované: 17.9.2018 | Aktualizácia: 9.2.2024
Nastavenia cookies