Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/136 15.5.2024 odvoz odpadu-8.4.-137ks,22.4-157ks, 136/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  479.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/137 15.5.2024 telefón OcU,62/24 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/138 15.5.2024 materiál pre PO z dotácie, 138/24 FIRE system 44543697  991.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/139 15.5.2024 doprava mat. pre PO, 139/24 FIRE system 44543697  8.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/140 15.5.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 140/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  937.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/141 15.5.2024 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 141/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  77.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/142 15.5.2024 plyn Ocu 5/24, 142/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  129.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/143 15.5.2024 vyúčt.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  19.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/144 15.5.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 144/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/145 15.5.2024 vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 145/24 Bc. Patrícia Lapošová 54485461  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10018 15.5.2024 školenie - majetok obcí, 10 018 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10019 15.5.2024 školenie - vedenie zasadnutí OZ., 10 019 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23.00 EUR 
Detail Faktúra . 262024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  77.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 272024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  65.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 282024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  16.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 292024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  212.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 302024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  66.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 31024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  66.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 322024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  205.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 332024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  45.47 EUR 
Nastavenia cookies