Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - 7/2023 22.5.2023 Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok, z majetku SR do... Slovenský pozemkový fond 17335345   
Detail Zmluva o spolupráci 5/2023 28.4.2023 Zmluva o spolupráci Plantex, s.r.o. 34141481   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 6/2023 28.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva - 4/2023 29.3.2023 Zmluva o poskytnutí služieb č.23/012 na vypracovanie žiadosti o dotáciu ISA projekta, s.r.o. 46894641   
Detail Zmluva - 3/2023 27.3.2023 Zmluva č.10/SOC/HLZ/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelavanie detí... Mesto Stará Turá 00312002   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve Dodatok č.3 8.2.2023 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Faktúra . k 31.12.2022 1.2.2023 Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2022 Faktúry    
Detail Zmluva - 2/2023 24.1.2023 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva - 1/2023 23.1.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia,a.s.    
Detail Zmluva Dohoda 26/2022 25.11.2022 Dohoda č. 22/10/054/102 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794636   
Detail Zmluva - 25/2022 14.11.2022 Darovacia zmluva Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve Dodatok č.1 k Zmluve 19/2021 19.10.2022 Dodatok č.1 k Zmluve 19/2021
Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 24/2022 4.10.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 25.03.2022 JOMA TC spol s r.o. 35689935   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 23/2022 3.10.2022 Dodatok k poistnej mluve - poistenie majetku UNION Poisťovňa 31322051   
Detail Zmluva Dohoda 22/2022 28.9.2022 DOHODA č.22/10/010/44 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536   
Detail Zmluva Darovacia 21/2022 19.9.2022 DAROVACIA ZMLUVA
č. p.: KRHZ-TN-VO-230-010/2022
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  40 661,60 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 19/2022 7.9.2022 Dodatok č.2 Environmentálny fond 30796491   
Detail Zmluva - 20/2022 7.9.2022 Dodatok k zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu Obec Hrašné 00311634   
Detail Zmluva Zámenná 18/2022 22.8.2022 Zámenná zmluva Júlia Miklášová   592,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve Dodatok č 1 k Zmluve o dielo 19.8.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 25.03.2022 JOMA TC spol s r.o. 35689935   
Nastavenia cookies