Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Príkazná 21/09/2020 5.10.2020 Príkazná zmluva č. 21/09/2020/ POI Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 318 263 85   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.1 k ZM_SEP-IMRK2-2017-001310 2.10.2020 DODATOK Č. 01
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo...
Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 8/2020 26.8.2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (č. 5268/2020) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42 156 424   
Detail Zmluva o výpožičke 7/2020 22.7.2020 zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR 00151 866   
Detail Objednávka vyšlá 1 14.7.2020 Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce ENIF, s.r.o. 45 465 371  0,00  
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.1/2020 22.6.2020 Dodatok k zmluve Rastislav Maňo    
Detail Zmluva poistná 6/2020 27.5.2020 Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 11-4-12276
(...
Union poisťovňa, a.s. 31 322 051   
Detail Zmluva o združenej dodávke plynu 5/2020 13.5.2020 Zmluva o združenej dodávke plynu Stredoslovenská energetika, a.s. 51 865 467   
Detail Zmluva Darovacia 4/2020 12.5.2020 Darovacia zmluva Ing. Peter Dinga   1 314,06 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 3/2020 27.4.2020 Kúpa zmluva 2/2020 Rastislav Maňo    
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2020 20.3.2020 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2020/0186 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  1 850,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie č. 320 0177 17.3.2020 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.4 4.3.2020 DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY:...
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Faktúra . k 31.12.2019 4.2.2020 Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2019 Kniha dodávateľských faktúr    
Detail Zmluva Kúpna 1/2020 4.2.2020 Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § č.588 a nasledne Občianskeho zákonníka
Jana Omelková    
Detail Zmluva o bežnom účte 4/2019 18.12.2019 Zmluva o bežnom účte 2019 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3/2019 1.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Západoslovenská energetika, a.s. 35 823 551  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá obj.1/2019 19.11.2019 Objednávka Dali Sport s.r.o.   4 964,40 EUR 
Detail Zmluva o dielo 2/2019 7.10.2019 Zmluva o dielo
Pódium amfiteátra so zastrešením
RLB s.r.o. 43791379   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019 11.9.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja a športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  4 000,00 EUR