Členovia komisií

 Finančná a sociálna komisia

Predseda: p. Mgr. Daniela Kontinová

Členovia komisie:

a) poslanci: p. Janka Masárová, Ing. Peter Dinga, p. Jaroslav Bača

b) odborníci z radu obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Jaroslav Holota

 

Komisia stavebná a pre ochranu životného prostredia

Predseda: p. Rudolf Škriečka

Členovia komisie: 

a) poslanci:  p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Michal Držík, p. Miroslav Stančík

b) odborníci z radu obbyvateľov obce a iných osôb: p. Jaroslav Benian, p. Ján Bača, p. Timotej Benian

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: p. Michal Držík

Členovia komisie:

a) poslanci: p. Jaroslav Bača, p. Janka Masárová

b) odborníci z radu obyvateľov obce a iných osôb: - 

 

Komisia pre šport

Predseda: p. Jaroslav Bača

Členovia komisie:

a) poslanci: - 

b) odborníci z radu obyvateľov obce a iných osôb:  p. Michal Samul, p. Vladimír Kratochvýla

 

Kultúrna komisia

Predseda: p. Michal Držík

Členovia komisie:

a) poslanci: p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Rudolf Škriečka

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: p. Natália Kontinová, p. Mgr. Mária Schindlerová

 

Redakčná komisia

Predseda: p. Mgr. Daniela Kontinová

Členovia komisie:

a) poslanci: - 

b)odborníkov z radu obyvateľov obce a iných osôb: p. Ing. Nina Masárová, p. Alžbeta Tuková, p. Mgr. Slavka Kohútová, p. Lívia Čerešňová, p. Jana Schneebergerová

 

 

Publikované: 16.1.2019 | Aktualizácia: 27.9.2023
Nastavenia cookies