Členovia komisií

 Finančná a sociálna komisia

Predseda: p. Mgr. Daniela Kontinová

Členovia: p. Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová, p. Ing. Jaroslav Holota, p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Dagmar Ďurišová

 

Komisia stavebná a pre ochranu životného prostredia

Predseda: p. Miroslav Stančík

Členovia: p. Ing. Peter Dinga, p. Jaroslav Bača

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: p. Katarína Gajdošová

Členovia: p. Jaroslav Bača, p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová

 

Komisia pre šport

Predseda: p. Jaroslav Bača

Členovia: Ing. Peter Vido, Bc. Rastislav Marták

 

Kultúrna komisia

Predseda: p. Janka Masárová

Členovia: p. Katarína Gajdošová, p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Jana Schneebergerová

 

Redakčná komisia

Predseda: p. Mgr. Daniela Kontinová

Členovia: p. Lívia Čerešňová, p. Mgr. Zlatica Novomestská, p. Ing. Nina Masárová