Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o nájme pozemku 4/2021 4.3.2021 Zmluva o nájme pozemku Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok č.5 k Z 3/2021 3.3.2021 Dodatok č.:5 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb dodatok č.4 k Z 3/2021 17.2.2021 Dodatok č.:4 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb dodatok č.3 k Z 3/2021 11.2.2021 Dodatok č.:3 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb dodatok č.2 k Z 3/2021 5.2.2021 Dodatok č.:2 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb dodatok č.1 k Z 3/2021 28.1.2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 3/2021 21.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva - 2/2021 12.1.2021 Zmluva o poskytnutí služby Houston, s.r.o. 52142281   
Detail Zmluva Kúpna 1/2021 7.1.2021 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka Ľubomír Kmeť, Lenka Kmeťová   483,00 EUR 
Detail Zmluva - Dodatok 1/2021 4.1.2021 Dodatok č.2 k zmluve o pripojení ICS Systems s.r.o. 36306452   
Detail Zmluva o podpore Dodatok č.1 16.12.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o podpore č. W00312126 Asseco Solutions a.s. 00602311   
Detail Faktúra . k 31.12.2020 4.12.2020 Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2020 Kniha dodávateľských faktúr 2020    
Detail Zmluva o výpožičke 9/2020 30.11.2020 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/0453 12.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  13 302,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.2 k zml. č.1010262019 27.10.2020 Dodatok č. 2 k zmuve č. 1010262019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 34 133 861   
Detail Zmluva Príkazná 21/09/2020 5.10.2020 Príkazná zmluva č. 21/09/2020/ POI Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 318 263 85   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.1 k ZM_SEP-IMRK2-2017-001310 2.10.2020 DODATOK Č. 01
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo...
Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 8/2020 26.8.2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (č. 5268/2020) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42 156 424   
Detail Zmluva o výpožičke 7/2020 22.7.2020 zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR 00151 866   
Detail Objednávka vyšlá 1 14.7.2020 Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce ENIF, s.r.o. 45 465 371  0,00  
Nastavenia cookies