Voľby do orgánov samosprávy obcí
17.9.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10.11.2018 od 07:00 h do 22:00 h


Miestna ľudová knižnica - novšia
19.8.2018

Miestna ľudová knižnica - novšia

Vážení občania, pozývame vás do upravenej knižnice, kde vás čaká asi 9000 kníh, či už krásnej alebo detskej a odbornej literatúry. Knižnica bude otvorená v časoch, ktoré sú vyznačené v knižnici, na nástenke OcÚ a na www stránke OcÚ.

Vaďovské novinky 2019/2


Vaďovské novinky 2019/2
Vaďovské novinky 2019/2
Vaďovské novinky 2019/1
Vaďovské novinky 2019/1
Vaďovské novinky 2/2018
Vaďovské novinky 2/2018
Vaďovské novinky 1/2018
Vaďovské novinky 1/2018
Vaďovské novinky 2/2017
Vaďovské novinky 2/2017
Vaďovské novinky 1/2017
Vaďovské novinky 1/2017
Vaďovské noviny 02/2016
Vaďovské noviny 02/2016
Vaďovské noviny 01/2016
Vaďovské noviny 01/2016
Vaďovské noviny 02/2015
Vaďovské noviny 02/2015
Vaďovské noviny 01/2015
Vaďovské noviny 01/2015
Vaďovské noviny 02/2014
Vaďovské noviny 02/2014
Vaďovské noviny 01/2014
Vaďovské noviny 01/2014
Vaďovské noviny 02/2013_
Vaďovské noviny 02/2013_
Vaďovské noviny 01/2013
Vaďovské noviny 01/2013
Vaďovské noviny 02/2012
Vaďovské noviny 02/2012
Vaďovské noviny 01/2012
Vaďovské noviny 01/2012
Vaďovské noviny 02/2011
Vaďovské noviny 02/2011
Vaďovské noviny 02/2010
Vaďovské noviny 02/2010
Vaďovské noviny 02/2009
Vaďovské noviny 02/2009
Vaďovské noviny 01/2009
Vaďovské noviny 01/2009
Vaďovské noviny 04/2008
Vaďovské noviny 04/2008
Vaďovské noviny 03/2008
Vaďovské noviny 03/2008
Vaďovské noviny 02/2008
Vaďovské noviny 02/2008
Vaďovské noviny 01/2008
Vaďovské noviny 01/2008

Úradná tabuľa

10.3.2020

Úrad verejného zdravotníctva - VYHLÁŠKY

Úrad verejného zdravotníctva zverejňuje verejné vyhlášky, ktorými oznamuje rozhodnutie izolácie v domácom prostredí a rozhodnutie zákazu hromadných podujatí. (vyhlášky v článku)

10.3.2020

Oznam pre klientov UPSVaR

Vážení klienti,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom prijíma opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu coronavírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere, a preto od dnešného dňa, t.j. od 10.03.2020 až do odvolania oznamuje klientom úradu, že všetky termíny na úrade práce sa rušia. O ďalšom termíne na úrade budú klientov informovať príslušní zamestnanci úradu.
Všetky žiadosti klienti môžu zasielať buď poštou na adresu UPSVR Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo mailom nm@upsvr.gov.sk.
Pre občanov, ktorí si budú chcieť podať osobne žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa bude za osobné podanie žiadosti považovať aj podanie prostredníctvom e-mailu. Občania, ktorí si podajú žiadosť v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa skončenia zamestnania resp. práceneschopnosti, starostlivosti o blízku osobu, starostlivosti o dieťa budú zaradení dňom nasledujúcim po skončení. Ostatní občania budú zaradení dňom podania žiadosti.
V prípade potreby kontaktujte písomne, mailom alebo telefonicky príslušného zamestnanca úradu.
Všetky kontakty sú uverejnené na stránke upsvr.gov.sk . Ďakujeme za pochopenie.

10.3.2020

OZNAM

Vážení občania, z dôvodu zníženia rizika infekcie koronavírusom, žiadame občanov, aby obmedzili návštevy na Obecnom úrade. Platbu za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad môžete uskutočniť bankovým prevodom. Všetky informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 032/779 02 23 alebo mailom: vadovce@stonline.sk. Za pochopenie ďakujeme.

9.3.2020

VÝKUP PAPIERA

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v obci bude prebiehať výkup papiera za výmenu: toaletný papier, hygienické vreckovky, utierky, servítky, špagát, alobal, jar a iný tovar. Podmienkou odovzdania papiera je, aby bol papier zviazaný do balíka bez kartónov a plastových fólií - nie v krabici, ani v igelite. Vykupovať sa budú noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Presný dátum výkupu papiera Vám oznámime v dostatočnom predstihu.

8.3.2020

ZBER KONÁROV

Vážení občania, oznamujeme Vám, že do konca marca si môžete vyložiť orezané konáre zo stromov.
Prosíme Vás, aby ste konáre sústredili na jedno miesto na väčšie kopy v rámci ulice, čo by prispelo k rýchlejšej manipulácii pri zbere konárov. Ďakujeme.

5.3.2020

Čo si už na úrady nemusíte nosiť?

Čo si už nemusíte nosiť na úrady v zmysle Zákona proti byrokracii c. 177/2018 Z.z.

Kalendár

Triedite doma odpad?

Triedite doma odpad?

Celkom hlasov : 3

pecat