COVID - 19
6.5.2020

COVID - 19

Odporúčania pre občanov, ale aj pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia KORONAVÍRUS
+ link na CHATBOT-a poskytujúceho informácie ohľadom vírusu a pomoci.
+ aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia


MŠ VAĎOVCE Aktuálne informácie k zápisu dieťaťa v roku 2020/2021
20.4.2020

MŠ VAĎOVCE Aktuálne informácie k zápisu dieťaťa v roku 2020/2021

Materská škola Vaďovce bude prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa bezkontaktne v termíne od 18. - 22. mája 2020. Viac info v článku + žiadosťOdporúčania seniorom - Odbor prevencie kriminality
1.4.2020

Odporúčania seniorom - Odbor prevencie kriminality

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva.


ZŠ VAĎOVCE Aktuálne informácie k zápisu do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021
31.3.2020

ZŠ VAĎOVCE Aktuálne informácie k zápisu do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční v období od 15. do 30. apríla 2020, bez osobnej prítomnosti detí a pokiaľ je to možné online formou.


Aktuálne opatrenia spoločnosti SPP
27.3.2020

Aktuálne opatrenia spoločnosti SPP

Bratislava 26. marca 2020 - Plynárenské spoločnosti zabezpečujú v plnej miere svoje strategické úlohy aj v čase obmedzení, ktoré majú zamedziť šírenie ochorenia Covid-19. Aktuálne sú v platnosti viaceré opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať riziká nielen pre zamestnancov, ale aj pre zákazníkov a odberateľov zemného plynu. Spoločnosti SPP a SPP-distribúcia zatvorili všetky zákaznícke centrá a komunikujú so zákazníkmi buď online alebo prostredníctvom infoliniek a call centier. (viac v článku)


Príjemné posedenie na tému školskej zrelosti predškolákov. ZRUŠENÉ!
11.3.2020

Príjemné posedenie na tému školskej zrelosti predškolákov. ZRUŠENÉ!

POZOR ZMENA! Stretnutie s rodičmi predškolákov je dočasne zrušené. (Dôvôd - opatrenie na zníženie možnosti nákazy a šírenia koronavírusu COVID19)
O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

Vaďovské novinky 1/2020


 Vaďovské novinky 1/2020
Vaďovské novinky 1/2020
Vaďovské novinky 2019/2
Vaďovské novinky 2019/2
Vaďovské novinky 2019/1
Vaďovské novinky 2019/1
Vaďovské novinky 2/2018
Vaďovské novinky 2/2018
Vaďovské novinky 1/2018
Vaďovské novinky 1/2018
Vaďovské novinky 2/2017
Vaďovské novinky 2/2017
Vaďovské novinky 1/2017
Vaďovské novinky 1/2017
Vaďovské noviny 02/2016
Vaďovské noviny 02/2016
Vaďovské noviny 01/2016
Vaďovské noviny 01/2016
Vaďovské noviny 02/2015
Vaďovské noviny 02/2015
Vaďovské noviny 01/2015
Vaďovské noviny 01/2015
Vaďovské noviny 02/2014
Vaďovské noviny 02/2014
Vaďovské noviny 01/2014
Vaďovské noviny 01/2014
Vaďovské noviny 02/2013_
Vaďovské noviny 02/2013_
Vaďovské noviny 01/2013
Vaďovské noviny 01/2013
Vaďovské noviny 02/2012
Vaďovské noviny 02/2012
Vaďovské noviny 01/2012
Vaďovské noviny 01/2012
Vaďovské noviny 02/2011
Vaďovské noviny 02/2011
Vaďovské noviny 02/2010
Vaďovské noviny 02/2010
Vaďovské noviny 02/2009
Vaďovské noviny 02/2009
Vaďovské noviny 01/2009
Vaďovské noviny 01/2009
Vaďovské noviny 04/2008
Vaďovské noviny 04/2008
Vaďovské noviny 03/2008
Vaďovské noviny 03/2008
Vaďovské noviny 02/2008
Vaďovské noviny 02/2008
Vaďovské noviny 01/2008
Vaďovské noviny 01/2008

Úradná tabuľa

17.2.2021

Výsledky testovania v obci VAĎOVCE

Výsledky testovania v obci VAĎOVCE.
23. – 24. 1. 2021
Počet testovaných osôb: 464
Počet pozitívnych osôb: 3
30. 1. 2021
Počet testovaných osôb: 600
Počet pozitívnych osôb: 0
6. 2. 2021
Počet testovaných osôb: 426
Počet pozitívnych osôb: 0
14.2.2021
Počet testovaných osôb: 415
Počet pozitívnych osôb: 1
21.2.2021
Počet testovaných osôb: 392
Počet pozitívnych osôb: 3
28.2.2021
Počet testovaných osôb: 442
Počet pozitívnych osôb: 2
7.3.2021
Počet testovaných osôb: 457
Počet pozitívnych osôb: 3
14.3.2021
Počet testovaných osôb: 426
Počet pozitívnych osôb: 0
21.3.2021
Počet testovaných osôb: 398
Počet pozitívnych osôb: 1
28.3.2021
Počet testovaných osôb: 383
Počet pozitívnych osôb: 0
3.4.2021
Počet testovaných osôb: 323
Počet pozitívnych osôb: 0
11.4.2021
Počet testovaných osôb: 413
Počet pozitívnych osôb: 0
18.4.2021
Počet testovaných osôb: 377
Počet pozitívnych osôb: 0

15.2.2021

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

5.2.2021

OZNAM ZŠ a MŠ Vaďovce

Vážení rodičia,
na základe vyjadrenia ministra školstva a po konzultácii so zriaďovateľom vám oznamujeme, že MŠ a ZŠ budú od pondelka, 8. 2. 2021 otvorené pre všetky deti. Podmienkou je negatívny test na Covid 19 jedného zo zákonných zástupcov, nie starší ako 7 dni a potvrdenie o bezinfekčnosti. Testovať sa môžete prísť aj na Obecný úrad Vaďovce, dňa 6. 2. 2021, v čase od 13:00 do 18:00 hod. Tlačivá o bezinfekčnosti vám budú poskytnuté po ich aktualizácii ministerstvom školstva. V prípade, že nastanú nejaké zmeny, budeme vás o nich informovať. Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Vaďovce
PREHLÁSENIE V PRÍLOHE

11.1.2021

Obecný úrad Vaďovce v čase zákazu vychádzania bude vybavovať klientov v období do 24.1.2021 len telefonicky príp. formou elektronickej komunikácie.

V zmysle Vyhlášky úradu verejného zdravotníctva SR a Vestníka vlády čiastka č. 38/2020, vyhlášky č. 77 zo dňa 31.12.2021 Vám oznamujeme, že obecný úrad Vaďovce v čase zákazu vychádzania bude vybavovať klientov v období do 24.1.2021 len telefonicky príp. formou elektronickej komunikácie.
Kontakty na pracovníkov obecného úradu nájdete v sekcii KONTAKT.
Na obecnom úrade budú do 24.1.2021 vybavované len administratívne činnosti spojené s úmrtím.

7.1.2021

Mimoriadny odpočet vodomerov v našej obci 8.1 - 12.1.2021

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie oznamuje občanom, že v dňoch 8.1.2021 - 12.1.2021 budú pracovníci spoločnosti TVK realizovať odpočty vodomerov v našej obci v mimoriadnom režime.
Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a v záujme ochrany verejného zdravia obyvateľstva v našej obci pracovníci TVK budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov.
TVK preto žiada občanov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov vodomerných šácht ako aj predmety z vnútorných priestorov šácht, ktoré slúžia k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené bránky a uviazali psov. Týmto umožníte pracovníkom TVK vykonať odpočet bez prítomnosti odberateľa a tým predídete priamemu kontaktu s odčítačom.
Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odčítač zanechá odpočtový lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy, kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.
Stav vodomeru môžete nahlásiť:
1. e-mailom na adresu: tvkas@tvkas.sk
2. telefonicky na tel.č.: 0850 850 109, 0903 436 723; v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.

Odberatelia, ktorí stav vodomeru nenahlásia v termíne do 22.1.2021, bude spotreba vody určená na základe priemernej spotreby za predchádzajúce obdobia.

Tieto opatrenia boli prijaté s cieľom znižovania priameho kontaktu odberateľov s pracovníkmi vykonávajúcimi odpočet a v záujme minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19.
Za pochopenie a spoluprácu Vám ďakujeme.
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Kalendár

Triedite doma odpad?

Triedite doma odpad?

Celkom hlasov : 8

pecat