Výsledky komunálnych a župných volieb 2022

 Výsledky komunálnych volieb

 
Miestna volebná komisia zverejňuje výsledky z volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29.10.2022.
Z celkového počtu 593 osôb zapísaných v zoznamoch voličov sa volieb zúčastnilo 379 voličov . Z počtu platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku získali kandidáti tento počet platných hlasov:
 
Jaroslav Bača                              145 hlasov
Lucia Drexlerová                        25 hlasov
Ing., Mgr., Renáta Saková  38 hlasov
Alžbeta Tuková 165 hlasov
 
Za starostku obce pre ďalšie volebné obdobie bola zvolená Alžbeta Tuková.
 
Z 15 kandidátov za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení 7 kandidáti s najväčším počtom hlasov:
 
1. Ing. Peter Dinga 242 hlasov
2. Michal Držík 206 hlasov
3. Mgr. Daniela Kontinová 178 hlasov
4. Jaroslav Bača 177 hlasov
5. Janka Masárová 142 hlasov
6. Rudolf Škriečka 142 hlasov
7. Miroslav Stančík 132 hlasov
 
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu platných hlasov:
 
1. Valter Scharbert 120 hlasov
2. Bc. Rastislav Marták 113 hlasov
3. Ing. MBA Ľubomír Tuka 109 hlasov
4. Ing. Imrich Schindler 102 hlasov
5. Róbert Cibulka 99 hlasov
6. Katarína Gajdošová 99 hlasov
7. Mária Dlhá 79 hlasov
8. Ondrej Gajdoš 71 hlasov
 
Účasť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 bola vo Vaďovciach 63,91 %.
Ďakujeme členom miestnej volebnej komisie a občanom za plynulý priebeh volieb.
 
 

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 29.10.2022

  

Z celkového počtu 593 osôb zapísaných v zoznamoch voličov sa volieb zúčastnilo 363 voličov.

 

Počet platných hlasov odovzdaných na prednostu samosprávneho kraja vo volebnom okrsku:

Ing. Jaroslav Baška                                                              225 hlasov

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných na poslancov samosprávneho kraja vo volebnom okrsku:

 

1. Leopold Barszcz, PharmDr.,                                              113 hlasov

2. Jozef Trstenský, Ing.,                                                         103 hlasov

3. Michal Bartek,                                                                   100 hlasov

4. Dušan Bublavý,                                                                 69 hlasov

5. Ján Bielik, doc., MUDr.,CSc.,                                             64 hlasov


 
Publikované: 30.10.2022 | Zobrazené: 826
Nastavenia cookies