VYKUROVACIA SEZÓNA ZAČALA - POKYNY

 Hlavnou príčinou požiarov v rodinných domoch počas vykurovacej sezóny je predovšetkým vyhorenie sadzí. Medzi ďalšie príčiny patrí úlet iskier z komína, opotrebovanie dymovodu, špára v komíne alebo technická porucha vykurovacieho telesa. Nevedomosť majiteľov komínov v rodinných alebo bytových domoch o lehotách ich čistenia a snaha ušetriť za údržbu je príčinou zanedbania čistenia komínov alebo neodbornej inštalácie komínového telesa. Zvýšte pozornosť na kontrolu čistenia komínov a bezpečnej vzdialenosti horľavých konštrukcií a materiálov od vykurovacích telies a komínov. Požiarna bezpečnosť komínov je v súčasnosti často frekventovaný problém. Držte sa pri používaní vykurovacích spotrebičov týchto nasledujúcich desiatich zásad a uchráňte svoj majetok:

 

 • V okolí spotrebiča je zakázané umiestňovať horľavé materiály. (drevo, záclona, plastové dekorácie, ...) !
 • Neumiestňujte spotrebič v blízkosti horľavých stavebných konštrukcií. (Pre kotol na tuhé palivo je minimálna vzdialenosť 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom) !
 • Na vykurovanie nepoužívajte iné palivo, aké je pre spotrebič určené !
 • Pripojenie a spustenie spotrebiču vykonáva odborne spôsobilá osoba ! (pripojenie môže vykonať len kominár alebo revízny technik komínov) !
 • Vypaľovať komín je zakázané. (túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik komínov) !
 • Nezanedbávajte konštrukčný stav komína (drevené konštrukcie v blízkosti komínových telies, netesnosti, špáry a pod.) !
 • Nevychladnutý popol ukladajte do nerozbitnej plnostenovej nádoby z nehorľavého materiálu !
 • Ak sa v blízkosti komína skladujú horľavé materiály, ústie komína musíte vybaviť lapačom iskier !
 • Čistite komín v pravidelných lehotách:
  • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
   • 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
   • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
   • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
  • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
   • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
   • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
   • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky.
 • Spotrebič je potrebný inštalovať na nehorľavú podlahu, resp. pred spotrebič umiestniť ochrannú podložku, ktorá chráni povrchovú vrstvu podlahy proti tepelným účinkom popola alebo horúcich tuhých častíc ! (Presah nehorľavej podlahy alebo podložky musí byť minimálne 300 mm pred spotrebičom a 100 mm po bokoch spotrebiču na tuhé palivo.) !

Upozorňujeme Vás na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €. !

Vzhľadom na to, že nás postihla energetická kríza, opäť sa dostáva do popredia vykurovanie tuhým palivom a menej žiadané je plynné palivo, či vykurovanie elektrickou energiou, prítomná situácia si vyžaduje dôkladnú prevenciu Vašich vykurovacích telies, komínov a dymovodov !

K stiahnutiu

Publikované: 21.11.2022 | Aktualizácia: 21.11.2022 | Zobrazené: 279
Nastavenia cookies