Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Sadzba  dane je dostupná v dokumente VZN o miestnych daniach a poplatkoch.

 

Publikované: 16.1.2019 | Aktualizácia: 10.1.2024
Nastavenia cookies