Daň za psa

 Predmetom dane za psa - je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

                                            - nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.     

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.  Sadzba  dane  je:

6 za  jedného psa a kalendárny rok pre občanov v produktívnom veku, 

10  za jedného psa a kalendárny rok  pre podnikateľov

Publikované: 16.1.2019 | Aktualizácia: 10.1.2024
Nastavenia cookies