Daň za ubytovanie

 Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Sadzba dane  je  1 € osoba/prenocovanie.

 

Publikované: 16.1.2019 | Aktualizácia: 10.1.2024
Nastavenia cookies