Daň za jadrové zariadenie

 Predmetom dane za jadrové zariadenie je umiestnenie jadrového zariadenia, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť kalendárneho roka.

Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorým je držiteľ povolenia udeleného podľa ustanovení zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie v platnom znení. Sadzba  dane je dostupná v dokumente VZN o miestnych daniach a poplatkoch.

Nastavenia cookies