V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce VA

K stiahnutiu

Nastavenia cookies