Zrušenie trvalého pobytu občanovi

 Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom, ktorí sú prihlásení v jeho nehnuteľnosti. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi (manželke) a nezaopatrenému dieťaťu. - § 7 ods. 1 písm. f). V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.
Nájomca môže podať návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi v prípade súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva prihlásenému občanovi - § 7 ods. 1 písm. e). V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky
preukaz a súdne rozhodnutie.

 

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com

Nastavenia cookies