Hlásenie prechodného pobytu občana

 Prechodný pobyt občan hlási v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní - § 8 ods. 1.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov - § 8 ods. 5
Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu - § 8 ods. 3.
V prípade hlásenie prechodného pobytu u občana žijúceho v zahraničí predkladá prihlasovaný občan platný cestovný doklad SR - § 8 ods. 3.

 

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com

Publikované: 16.1.2019 | Aktualizácia: 16.1.2019
Nastavenia cookies