Potvrdenie o trvalom pobyte

 Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom (prechodnom) pobyte občanovi. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok 5 eurpodľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
Potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý dovŕšil 15 rokov ohlasovňa vydá po predložení rodného listu. Toto potvrdenie je oslobodené od správneho poplatku.
Od poplatkov sú oslobodené právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 uvedeného zákona.

 

Vybavuje:

Lenka Hučková

Tel.: +421 32 779 0223

Email: lenkahuckova.huckova006@gmail.com

Publikované: 16.1.2019 | Aktualizácia: 16.1.2019
Nastavenia cookies