Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Darovacia 1112 10.5.2019 Darovacia zmluva dm drogerie    
Detail Zmluva Darovacia 4/2020 12.5.2020 Darovacia zmluva Ing. Peter Dinga   1 314,06 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.1 k ZM_SEP-IMRK2-2017-001310 2.10.2020 DODATOK Č. 01
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo...
Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č1 28.1.2019 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Marán Naď, Igor Naď    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dod. č.1 k zmluve o výpožičke 22.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.2 k zml. č.1010262019 27.10.2020 Dodatok č. 2 k zmuve č. 1010262019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 34 133 861   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.4 4.3.2020 DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY:...
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb dodatok č.2 k Z 3/2021 5.2.2021 Dodatok č.:2 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb dodatok č.3 k Z 3/2021 11.2.2021 Dodatok č.:3 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb dodatok č.4 k Z 3/2021 17.2.2021 Dodatok č.:4 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok č.5 k Z 3/2021 3.3.2021 Dodatok č.:5 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva Kúpna .č1 16.5.2019 Dodatok č.1 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264   
Detail Zmluva Kúpna dodatok č.1 ku KZ 22.3.2021 Dodatok č.1 Libuše Húsková    
Detail Zmluva o poskytnutí služieb dodatok č.1 k Z 3/2021 28.1.2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva o podpore Dodatok č.1 16.12.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o podpore č. W00312126 Asseco Solutions a.s. 00602311   
Detail Zmluva - Dodatok 1/2021 4.1.2021 Dodatok č.2 k zmluve o pripojení ICS Systems s.r.o. 36306452   
Detail Zmluva poistná 6/2020 27.5.2020 Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 11-4-12276
(...
Union poisťovňa, a.s. 31 322 051   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.1/2020 22.6.2020 Dodatok k zmluve Rastislav Maňo    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve .. 30.11.2018 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok ku KZ 1 7.1.2019 Dodatok ku kúpnej zmluve uzatvorenej 28.9.2018 Ing. Peter Dinga