Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - orange1/2003 17.12.2003 Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva - 8/2010 31.8.2010 Zmluva o prvádzkovaní ČOV a likvidácii kalov zo dňa 31.8.2010 PreVaK, s.r.o. 35915749   
Detail Zmluva Komisionárska 25/2012 2.5.2012 Komisionárska zmluva - stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva - TVK 1/2014 12.12.2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724   
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-C111-2017-23/130 19.9.2018 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.1 19.9.2018 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva Kúpna 1 1.10.2018 Kúpna zmluva Ing. Peter Dinga    
Detail Zmluva Zámenná 2 2.10.2018 Zámenná zmluva Marán Naď, Igor Naď    
Detail Zmluva Kúpna 0910/2018 9.10.2018 kúpna zmluva ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Detail Zmluva Rámcová 18/018 24.10.2018 Rámcová zmluva Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o. 45391530   
Detail Zmluva - 1010262019 27.10.2018 ZMLUVA č. 1010262019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861   
Detail Zmluva o výpožičke KRHZ-TN-255-042/2018 12.11.2018 zmluva o výpožičke Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Faktúra . 2018 15.11.2018 Kniha dodávateľských faktúr Kniha dodávateľských faktúr    
Detail Zmluva o vytvorení diela na objednávku . 21.11.2018 Zmluva o vytvorení diela na objednávku Ivan Ožvát    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve .. 30.11.2018 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.2 18.12.2018 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok ku KZ 1 7.1.2019 Dodatok ku kúpnej zmluve uzatvorenej 28.9.2018 Ing. Peter Dinga    
Detail Zmluva Kúpna 3 16.1.2019 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti HOTEL SANUS s. r. o. 45 623 911   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č1 28.1.2019 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Marán Naď, Igor Naď    
Detail Faktúra . 2019 15.2.2019 Kniha dodávateľských faktúr Kniha dodávateľských faktúr    
Nastavenia cookies