Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o nájme pozemku 4/2021 4.3.2021 Zmluva o nájme pozemku Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Kúpna 5/2021 17.3.2021 Kúpna zmluva Libuše Húsková    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dod. č.1 k zmluve o výpožičke 22.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok č.6 k Z 3/2021 26.3.2021 Dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 6/2021 30.3.2021 Zmluva o poskytnutí služieb NM 137/2021 ALATERE, s.r.o. 47158166   
Detail Faktúra . k 30.4.2021 7.5.2021 Kniha dodávateľských faktúr k 30.4.2021 Faktúry    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok č.1 k Z 5/2021 10.5.2021 Dodatok ku kúpnej zmluve č. 5/2021 Libuše Húsková    
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 7/2021 14.5.2021 Zmluva č. 321 0322 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej hasičskej ochrany... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474