Zmluva č. OPKZP-PO1-C111-2017-23/130

 Všetky faktúry do augusta 2018

Typ: o poskytnutí nenávratného finančného príspevku- pr
Číslo: OPKZP-PO1-C111-2017-23/130 
Predmet : Poskytnutie NFP 
Partner: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO: 42181810
Adresa: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Dátum zverejnenia: 19.9.2018 
Dátum účinnosti: 20.9.2018 
Deň podpisu: 12.6.2018 
Platnosť od: 20.9.2018 
Platnosť do:  
  zml-1537349472-68.pdf, Veľkosť: 856.01 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Poskytnutie NFP