Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna 1/2021 7.1.2021 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka Ľubomír Kmeť, Lenka Kmeťová   483,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3/2019 1.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Západoslovenská energetika, a.s. 35 823 551  600,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 19160065 2.7.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19160065 Nadácia ZSE 42 364 248  800,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 4/2020 12.5.2020 Darovacia zmluva Ing. Peter Dinga   1 314,06 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2020 20.3.2020 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2020/0186 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  1 850,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019 11.9.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja a športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  4 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá obj.1/2019 19.11.2019 Objednávka Dali Sport s.r.o.   4 964,40 EUR 
Detail Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/0453 12.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  13 302,00 EUR