Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 39 465 7.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva o spolupráci 1111 10.5.2019 zmluva o spolupráci PLANEX, s.r.o.    
Detail Zmluva Darovacia 1112 10.5.2019 Darovacia zmluva dm drogerie    
Detail Zmluva Kúpna .č1 16.5.2019 Dodatok č.1 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264   
Detail Faktúra . k 31.12.2019 4.2.2020 Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2019 Kniha dodávateľských faktúr    
Detail Zmluva o poskytnutí služieb č.19/206 6.9.2019 Zmluva o poskytnutí služieb ISA projekta, s.r.o. 46894641   
Detail Zmluva o dielo 2/2019 7.10.2019 Zmluva o dielo
Pódium amfiteátra so zastrešením
RLB s.r.o. 43791379   
Detail Zmluva o bežnom účte 4/2019 18.12.2019 Zmluva o bežnom účte 2019 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Kúpna 1/2020 4.2.2020 Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § č.588 a nasledne Občianskeho zákonníka
Jana Omelková    
Detail Faktúra . k 31.12.2020 4.12.2020 Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2020 Kniha dodávateľských faktúr 2020    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.4 4.3.2020 DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY:...
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie č. 320 0177 17.3.2020 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Kúpna 3/2020 27.4.2020 Kúpa zmluva 2/2020 Rastislav Maňo    
Detail Zmluva o združenej dodávke plynu 5/2020 13.5.2020 Zmluva o združenej dodávke plynu Stredoslovenská energetika, a.s. 51 865 467   
Detail Zmluva poistná 6/2020 27.5.2020 Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 11-4-12276
(...
Union poisťovňa, a.s. 31 322 051   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.1/2020 22.6.2020 Dodatok k zmluve Rastislav Maňo    
Detail Zmluva o výpožičke 7/2020 22.7.2020 zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR 00151 866   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 8/2020 26.8.2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (č. 5268/2020) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42 156 424   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.1 k ZM_SEP-IMRK2-2017-001310 2.10.2020 DODATOK Č. 01
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo...
Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Príkazná 21/09/2020 5.10.2020 Príkazná zmluva č. 21/09/2020/ POI Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 318 263 85