Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - 28/2021 26.11.2021 Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých,... 3W Slovakia, s.r.o. 36746045   
Detail Faktúra došlá 308 8.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 Aitec, s.r.o. 43829171  73,26 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 6/2021 30.3.2021 Zmluva o poskytnutí služieb NM 137/2021 ALATERE, s.r.o. 47158166   
Detail Objednávka vyšlá 20232 8.9.2023 Objednávka dopravných zrkadiel Alinda   99,90 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 4 10.4.2019 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka
Andrej Sako, Ing., Mgr. Renáta Saková    
Detail Zmluva Darovacia 25/2021 3.11.2021 Darovacia zmluva Anna Slobodová    
Detail Zmluva - 33/2021 18.12.2021 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... ASEKOL SK, s.r.o. 45602689   
Detail Zmluva o podpore Dodatok č.1 16.12.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o podpore č. W00312126 Asseco Solutions a.s. 00602311   
Detail Zmluva Kúpna 32/2021 2.11.2021 Kúpna zmluva Bačová, Jašová    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve Dodatok k zmluve č 32/2021 4.1.2022 Dodatok k zmluve č. 32/2021 Bačová, Jašová    
Detail Zmluva Kúpna 30/2021 30.11.2021 Kúpna zmluva Branislav Dlhý, Mária Dlhá    
Detail Zmluva Mandátna 6/2022 31.3.2022 Mandátna zmluva č. 1200102022 CEVEO, s.r.o. 52029409   
Detail Zmluva Príkazná 10/2022 4.5.2022 Príkazná zmluva č. 300332022 CEVEO, s.r.o. 52029409   
Detail Zmluva Dohoda 14/2023 21.7.2023 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vaďovce Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kostolné 35628901   
Detail Faktúra došlá 312 8.9.2023 zálohovanie dát 8/2023, 312/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015
COMTEC, s.r.o. 36323951  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 313 8.9.2023 security managm.and control-OcU 8/23, 313/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015
COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá obj.1/2019 19.11.2019 Objednávka Dali Sport s.r.o.   4 964,40 EUR 
Detail Zmluva o prevode výpočtovej techniky 3/2022 28.3.2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736659   
Detail Zmluva Darovacia 1112 10.5.2019 Darovacia zmluva dm drogerie    
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 39 465 7.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Nastavenia cookies