Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 6/2021 30.3.2021 Zmluva o poskytnutí služieb NM 137/2021 ALATERE, s.r.o. 47158166   
Detail Zmluva Kúpna 4 10.4.2019 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka
Andrej Sako, Ing., Mgr. Renáta Saková    
Detail Zmluva o podpore Dodatok č.1 16.12.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o podpore č. W00312126 Asseco Solutions a.s. 00602311   
Detail Objednávka vyšlá obj.1/2019 19.11.2019 Objednávka Dali Sport s.r.o.   4 964,40 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 1112 10.5.2019 Darovacia zmluva dm drogerie    
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 39 465 7.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie č. 320 0177 17.3.2020 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Kúpna .č1 16.5.2019 Dodatok č.1 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264   
Detail Zmluva Kúpna 0910/2018 9.10.2018 kúpna zmluva ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Detail Faktúra . 19f00043 24.4.2019 Faktúra ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Detail Objednávka vyšlá 1 14.7.2020 Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce ENIF, s.r.o. 45 465 371  0,00  
Detail Faktúra . k 22.3.2021 31.3.2021 Kniha dodávateľských faktúr k 17.3.2021 Faktúry    
Detail Zmluva Kúpna 3 16.1.2019 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti HOTEL SANUS s. r. o. 45 623 911   
Detail Zmluva - 2/2021 12.1.2021 Zmluva o poskytnutí služby Houston, s.r.o. 52142281   
Detail Zmluva - Dodatok 1/2021 4.1.2021 Dodatok č.2 k zmluve o pripojení ICS Systems s.r.o. 36306452   
Detail Zmluva Kúpna 1 1.10.2018 Kúpna zmluva Ing. Peter Dinga    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok ku KZ 1 7.1.2019 Dodatok ku kúpnej zmluve uzatvorenej 28.9.2018 Ing. Peter Dinga    
Detail Zmluva Darovacia 4/2020 12.5.2020 Darovacia zmluva Ing. Peter Dinga   1 314,06 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve .. 30.11.2018 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb č.19/206 6.9.2019 Zmluva o poskytnutí služieb ISA projekta, s.r.o. 46894641