Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/85 2.4.2024 licencia cintorin-od 9.4.24-9.4.25 ,84/24 3W Slovakia 36746045  143.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 542 23.12.2023 aktualizácia dát na virt.cintoríne, 542/23 3W Slovakia 36746045  10.44 EUR 
Detail Zmluva - 28/2021 26.11.2021 Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých,... 3W Slovakia, s.r.o. 36746045   
Detail Zmluva o budúcej zmluve 17/2023 4.10.2023 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Adam Kožela    
Detail Zmluva o poskytovaní právnických služieb 4/2024 6.2.2024 Zmluva o poskytovaní právnicných služieb Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/96 8.4.2024 právne služby - 02,03 / 2024 ,96/24 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  340.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 722023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  149.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 822023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  56.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 942023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  47.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 62024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  49.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 102024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  80.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 602023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  48.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 632023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  47.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 662023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  88.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 142024 11.3.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  54.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 782023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  56.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 842023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  107.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 862023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  75.01 EUR 
Detail Faktúra . 262024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  77.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 332024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  45.47 EUR 
Nastavenia cookies