Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Kúpna 4 10.4.2019 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka
Andrej Sako, Ing., Mgr. Renáta Saková    
Detail Zmluva Darovacia 1112 10.5.2019 Darovacia zmluva dm drogerie    
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 39 465 7.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Kúpna .č1 16.5.2019 Dodatok č.1 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264   
Detail Zmluva Kúpna 0910/2018 9.10.2018 kúpna zmluva ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Detail Faktúra . 19f00043 24.4.2019 Faktúra ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Detail Zmluva Kúpna 3 16.1.2019 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti HOTEL SANUS s. r. o. 45 623 911   
Detail Zmluva Kúpna 1 1.10.2018 Kúpna zmluva Ing. Peter Dinga    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok ku KZ 1 7.1.2019 Dodatok ku kúpnej zmluve uzatvorenej 28.9.2018 Ing. Peter Dinga    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve .. 30.11.2018 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb č.19/206 6.9.2019 Zmluva o poskytnutí služieb ISA projekta, s.r.o. 46894641   
Detail Zmluva o vytvorení diela na objednávku . 21.11.2018 Zmluva o vytvorení diela na objednávku Ivan Ožvát    
Detail Faktúra . 2018 15.11.2018 Kniha dodávateľských faktúr Kniha dodávateľských faktúr    
Detail Faktúra . 2019 15.2.2019 Kniha dodávateľských faktúr Kniha dodávateľských faktúr    
Detail Faktúra . k 31.12.2019 14.1.2020 Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2019 Kniha dodávateľských faktúr    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 02/19 BOZP 8.4.2019 Poskytnutie služieb v oblasti bezpečnosti práce uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka... Ľubica Antálková FIRE & SAFE 50 570 536   
Detail Zmluva Zámenná 2 2.10.2018 Zámenná zmluva Marán Naď, Igor Naď    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č1 28.1.2019 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Marán Naď, Igor Naď    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.2 18.12.2018 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku- pr OPKZP-PO1-C111-2017-23/130 19.9.2018 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810