Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o vytvorení diela na objednávku . 21.11.2018 Zmluva o vytvorení diela na objednávku Ivan Ožvát    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve .. 30.11.2018 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail Zmluva Odberateľská ... 8.4.2019 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu TextilECO a.s., organizačná zložka 44 882 033   
Detail Zmluva Kúpna .č1 16.5.2019 Dodatok č.1 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264   
Detail Zmluva Kúpna 0910/2018 9.10.2018 kúpna zmluva ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Detail Zmluva Kúpna 1 1.10.2018 Kúpna zmluva Ing. Peter Dinga    
Detail Objednávka vyšlá 1 14.7.2020 Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce ENIF, s.r.o. 45 465 371  0,00  
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019 11.9.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja a športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 1/2020 4.2.2020 Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § č.588 a nasledne Občianskeho zákonníka
Jana Omelková    
Detail Zmluva Kúpna 1/2021 7.1.2021 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka Ľubomír Kmeť, Lenka Kmeťová   483,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 1/2022 14.2.2022 Zmluva o dielo č. S/ 001 / 2022 HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. 34117873   
Detail Zmluva - 1/2023 23.1.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia,a.s.    
Detail Zmluva o spolupráci 10/2021 10.6.2021 Zmluva o spolupráci PLANTEX, s.r.o. 34141481   
Detail Zmluva Príkazná 10/2022 4.5.2022 Príkazná zmluva č. 300332022 CEVEO, s.r.o. 52029409   
Detail Zmluva - 10/2023 8.6.2023 Zmluva o používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20199401 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424   
Detail Faktúra došlá 10021 8.9.2023 školenie-velka novela majetku,10021 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10022 8.9.2023 školenie-rozpočet,10022 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10023 14.9.2023 školenie-vychovávateľka ŠKD,10023 OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani 50330284  22,50 EUR 
Detail Zmluva - 1010262019 27.10.2018 ZMLUVA č. 1010262019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861   
Detail Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka 11/2021 29.6.2021 Zmluva o vykonaní odbornej prax žiaka Stredná odborná škola obchodu a služieb    
Nastavenia cookies