Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o vytvorení diela na objednávku . 21.11.2018 Zmluva o vytvorení diela na objednávku Ivan Ožvát    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve .. 30.11.2018 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail Zmluva Odberateľská ... 8.4.2019 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu TextilECO a.s., organizačná zložka 44 882 033   
Detail Zmluva Kúpna .č1 16.5.2019 Dodatok č.1 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264   
Detail Zmluva Kúpna 0910/2018 9.10.2018 kúpna zmluva ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Detail Zmluva Kúpna 1 1.10.2018 Kúpna zmluva Ing. Peter Dinga    
Detail Objednávka vyšlá 1 14.7.2020 Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce ENIF, s.r.o. 45 465 371  0,00  
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2019 11.9.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja a športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 1/2020 4.2.2020 Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § č.588 a nasledne Občianskeho zákonníka
Jana Omelková    
Detail Zmluva Kúpna 1/2021 7.1.2021 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka Ľubomír Kmeť, Lenka Kmeťová   483,00 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 1111 10.5.2019 zmluva o spolupráci PLANEX, s.r.o.    
Detail Zmluva Darovacia 1112 10.5.2019 Darovacia zmluva dm drogerie    
Detail Zmluva Rámcová 18/018 24.10.2018 Rámcová zmluva Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o. 45391530   
Detail Zmluva Darovacia 19160065 2.7.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19160065 Nadácia ZSE 42 364 248  800,00 EUR 
Detail Faktúra . 19f00043 24.4.2019 Faktúra ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Detail Zmluva Zámenná 2 2.10.2018 Zámenná zmluva Marán Naď, Igor Naď    
Detail Zmluva o dielo 2/2019 7.10.2019 Zmluva o dielo
Pódium amfiteátra so zastrešením
RLB s.r.o. 43791379   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2020 20.3.2020 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2020/0186 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  1 850,00 EUR 
Detail Zmluva - 2/2021 12.1.2021 Zmluva o poskytnutí služby Houston, s.r.o. 52142281   
Detail Faktúra . 2018 15.11.2018 Kniha dodávateľských faktúr Kniha dodávateľských faktúr