Dodatok č. č.2 k zml. č.1010262019

 Všetky faktúry do augusta 2018

Typ: Dodatok k zmluve
Číslo: č.2 k zml. č.1010262019    
Predmet : Dodatok č. 2 k zmuve č. 1010262019 
Partner: Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
IČO: 34 133 861
Adresa: Kostolné 390, 916 13 VaďovceKostolné
Dátum zverejnenia: 27.10.2020 
Dátum účinnosti: 28.10.2020 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  dodatok-k-zmluve.pdf, Veľkosť: 1020.48 kB
Previazané dokumenty: