Dodatok č. č.1 k ZM_SEP-IMRK2-2017-001310

 Všetky faktúry do augusta 2018

Typ: Dodatok k zmluve
Číslo: č.1 k ZM_SEP-IMRK2-2017-001310    
Predmet : DODATOK Č. 01
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001310 zo dňa 21. augusta 2017, názov projektu: „Triedený zber odpadov v obci Vaďovce“, kód projektu v ITMS2014+: „312061G684“
 
Partner: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum zverejnenia: 2.10.2020 
Dátum účinnosti: 3.10.2020 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  d01-sep-imrk2-2017-001310-text.pdf, Veľkosť: 2.08 MB
Previazané dokumenty: