Zmluva č. č. 02/19 BOZP

 Všetky faktúry do augusta 2018

Typ: Dodávateľská
Číslo: č. 02/19 BOZP    
Predmet : Poskytnutie služieb v oblasti bezpečnosti práce uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb.  
Partner: Ľubica Antálková FIRE & SAFE
IČO: 50 570 536
Adresa: Dibrovova 245/2, 916 01 Stará Turá
Dátum zverejnenia: 8.4.2019 
Dátum účinnosti: 9.4.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  bozp1-001.jpg, Veľkosť: 404.29 kB
  bozp2-001.jpg, Veľkosť: 508.54 kB
  bozp2-001_0.jpg, Veľkosť: 222.12 kB
Previazané dokumenty: