Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obce Vaďovce 2018

 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva Vaďovce a pre voľby starostu obce Vaďovce

K stiahnutiu