Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obce Vaďovce 2022

 KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE A POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

Dňa 7.9.2022 sa uskutočnilo I. zasadnutie Miestnej volebnej komisie vo Vaďovciach pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy kraja 2022.

Komisia zobrala na vedomie podané kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce, po preskúmaní budú kandidáti zaregistrovaní.

 

Kandidáti pre voľby starostu obce Vaďovce

 

1.     Jaroslav Bača, 46 r., stavebný technik, SME RODINA

2.     Lucia Drexlerová, 30 r., poštová doručovateľka, nezávislá kandidátka

3.     Renáta Saková, Ing., Mgr., 44 r., hlavná kontrolórka, nezávislá kandidátka

4.     Alžbeta Tuková, 61 r., starostka obce, SMER – sociálna demokracia

 

Kandidáti pre voľby do Obecného zastupiteľstva Vaďovce

Volebný obvod číslo 1

1.     Jaroslav Bača, 46 r., stavebný technik, SME RODINA

2.     Róbert Cibulka, 42 r., riaditeľ podniku, SMER – sociálna demokracia

3.     Peter Dinga, Ing., 38 r., elektrotechnik, nezávislý kandidát

4.     Mária Dlhá, 56 r., invalidná dôchodkyňa, HLAS – sociálna demokracia

5.     Michal Držík, 48 r., montážnik, nezávislý kandidát

6.     Ondrej Gajdoš, 32 r., stolár, Kresťanskodemokratické hnutie

7.     Katarína Gajdošová, 60 r., optická technička, Kresťanskodemokratické hnutie

8.     Daniela Kontinová, Mgr., 41 r., učiteľka, nezávislá kandidátka

9.     Rastislav Marták, Bc., 51 r., strážnik bezpečnostnej služby, nezávislý kandidát

10.  Janka Masárová, 57 r., vedúca predajne, HLAS – sociálna demokracia

11.  Valter Scharbert, 51 r., strojný zámočník, SMER – sociálna demokracia

12.  Imrich Schindler. Ing., 51r., samostatne zárobkovo činná osoba, Kresťanskodemokratické hnutie

13.  Miroslav Stančík, 52 r., samostatne zárobkovo činná osoba, HLAS – sociálna demokracia

14.  Rudolf Škriečka, 58 r., živnostník, nezávislý kandidát

15.  Ľubomír Tuka, Ing., MBA., 38 r., vedúci oddelenia správy daní, Kresťanskodemokratické hnutie

Nastavenia cookies