VZN č.1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vaďovce

K stiahnutiu