Výsledky volieb prezidenta SR vo Vaďovciach 2. kolo

Počet  voličov zapísaných v zozname  voličov  612

Počet voličov, ktorí sa zučastnili na hlasovaní   252

Poet voličov, kotrí odovzdai obálku  252

Počet platných odovzdaných hlasov pre všetkých kandidátov  245

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov : 

1. Zuzana Čaputová, Mgr.            122 platných hlasov 

2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.    123 platných hlasov