Výsledky komunálnych volieb 2018

Počet volebných obvodov: 1

Počet volebných okrskov: 1

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku: 1

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 596

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 374

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 374

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 371

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 7

Počet zvolených poslancov: 7

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 358

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v porovnaní podľa počtu získaných platných hlasov:

1.       Peter Dinga – nezávislý kandidát – 292 hlasov

2.       Daniela Kontinová – nezávislý kandidát – 181 hlasov

3.       Janka Masárová – SMER-sociálna demokracia – 171 hlasov

4.       Miroslav Stančík - SMER-sociálna demokracia – 167 hlasov

5.       Dagmar Ďurišová - SMER-sociálna demokracia – 159 hlasov

6.       Jaroslav Bača – SME RODINA-Boris Kollár – 156 hlasov

7.       Katarína Gajdošová – Kresťanskodemokratické hnutie – 140 hlasov

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v porovnaní podľa získaných platných hlasov:

1.       Rudolf Naď - SMER-sociálna demokracia – 132 hlasov

2.       Silvia Plašienková - SMER-sociálna demokracia – 132 hlasov

3.       Róbert Cibulka – SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA – 121 hlasov

4.       Jaroslav Baranovič – nezávislý kandidát – 100 hlasov

5.       Rudolf Naď – nezávislý kandidát – 87 hlasov

6.       Radovan Naď – Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko – 72 hlasov

7.       Marián Naď – nezávislý kandidát – 65 hlasov

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.       80 hlasov

2.       44 hlasov

3.       234 hlasov

Za starostu obce bol zvolený:

Alžbeta Tuková - SMER-sociálna demokracia – 234 hlasov