Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období

Preventívno-metodický materiál – Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období, spracovaný z úrovne Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Cieľom zasielaného materiálu je upozornenie na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii úloh súvisiacich s ochranou úrody pred požiarmi v nadchádzajúcom žatevnom období. OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom

K stiahnutiu