Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky-emailová adresa

 Obec Vaďovce, Vaďovce č. 1, 916 13  pošta Kostolné

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

Obec Vaďovce  oznamuje, že pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky má 

 

e-mail adresu obecvadovce@gmail.com

 

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre okrsok:

 

Volebný okrsok č. 1.  Vaďovce č. 1

Nastavenia cookies