Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je prístupná e-mailová adresa vadovce@stonline.sk Na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je prístupná e-mailová adresa vadovce@stonline.sk