V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce VAĎOVCE

K stiahnutiu

Nastavenia cookies