TVK bude 14. 1. 2019 realizovať odpočet stavu vodomerov.

Trenčianske vodárne oznamujú, že 14. 1. 2019 (pondelok) budú realizovať v obci odpočet stavu vodomerov. Z toho dôvodu žiadajú občanov, aby si odhrnuli sneh z poklopov vodovodných šácht. Taktiež žiadajú občanov, ktorí v čase odpočtu nebudú doma, aby nechali pre pracovníkov lístok so stavom vodomerov.