Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 do 31.3.2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV DO 31.3.2021

Vážení občania, na sčítanie nám ostáva posledných pár dní. Aktuálne sa v obci sčítalo 79,16% občanov a za to ďakujeme.

Nezabudnite sčítať aj vaše neplnoleté deti. Pomôžte taktiež svojim blízkym so sčítaním.

Pomôcť môžeme aj my. Zavolajte na číslo 032 / 779 0223 a radi vám pomôžeme, nemusíte chodiť osobne.

Význam sčítania a jeho využitie:

-          -údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre štatistické potreby;

-         - na základe získaných údajov sa bude lepšie a ľahšie kompetentným rozhodovať, kde postavia napríklad byty, kde je potrebná škola, nemocnica či cesta;

-         - údaje zo sčítania dajú odpoveď aj na otázky súvisiace s podnikaním; kde a v akej oblasti sa oplatí podnikať, do ktorého regiónu je vhodné investície nasmerovať a vytvoriť tam nové pracovné miesta, prípadne udržať pracovnú silu;

-         - údaje slúžia ako podklady na vypracovanie dlhodobých stratégií;

-          -pomôžu aj v takých celkom konkrétnych veciach, ako napríklad rozmiestniť stanovištia záchrannej služby a hasičského zboru, aby pomoc prišla čo najskôr;

-         - pre obec je osobitne dôležité, aby vedela čo najpresnejšie preukázať počet obyvateľov na svojom území. Tento údaj ovplyvňuje výšku finančných prostriedkov, ktoré plynú do obecných rozpočtov vo forme podielovej dane (daň z príjmu fyzických osôb). Obec tieto peniaze vynakladá na financovanie služieb obyvateľom a na verejnoprospešné projekty, medzi ktoré patrí napríklad doprava, sociálne služby, opatrovateľské služby, kultúrny rozvoj, výstavba bytov, oprava a údržba budov vo vlastníctve obcí a pod.

-         - Zo sčítania obyvateľov, domov a bytov majú teda v konečnom dôsledku prospech všetci občania.