Registrácia chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, opakovane informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných. Preto všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú potrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované. Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správe Nové Mesto nad Váhom na telefónnom čísle 032/2856022. MVDr. Ján Dlhý riaditeľ RVPS